chung cu hateco hoang mai
» TƯ VẤN LUẬT » Tư vấn Luật

Các văn bản pháp luật lĩnh vực bất động sản (phần 6)

STT Tên văn bản Tập tin tải về
1 Nghị định số 17/2010/NĐ-CP Về bán đấu giá tài sản download Nghị định số 17/2010/NĐ-CP Về bán đấu giá tài sản
2 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/08/2009 Quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư download Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/08/2009 Quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
3 Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 Về quản lí không gian xây dựng ngầm đô thị download Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 Về quản lí không gian xây dựng ngầm đô thị
4 Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 Về thẩm định, phê duyệt và quản lí quy hoạch đô thị download Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 Về thẩm định, phê duyệt và quản lí quy hoạch đô thị
5 Nghị định số 64/2010/NĐ-CP ngày 11/06/2010 Về quản lí cây xanh đô thị download Nghị định số 64/2010/NĐ-CP ngày 11/06/2010 Về quản lí cây xanh đô thị
6 Nghị định số 105/2009/NĐ-CP ngày 11/11/2009 Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai download Nghị định số 105/2009/NĐ-CP ngày 11/11/2009 Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
7 Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/05/2010 Về hợp đồng trong hoạt động xây dựng download Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/05/2010 Về hợp đồng trong hoạt động xây dựng
8 Nghị định số 23/2010/NĐ-CP ngày 12/03/2010 Quy định về việc quản lí, sử dụng tài sản Nhà nước của Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài download Nghị định số 23/2010/NĐ-CP ngày 12/03/2010 Quy định về việc quản lí, sử dụng tài sản Nhà nước của Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài
9 Luật quy hoạch đô thị download Luật quy hoạch đô thị
10 Quyết định số 65/2010/QĐ-UBND ngày 08/09/2010 của UBND TPHCM về việc sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ các thủ tục hành chính áp dụng tại Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân quận - huyện, phường - xã, thị trấn download Quyết định số 65/2010/QĐ-UBND ngày 08/09/2010 của UBND TPHCM về việc sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ các thủ tục hành chính áp dụng tại Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân quận - huyện, phường - xã, thị trấn
11 Quyết định số 68/2010/QĐ-UBND của UBND TPHCM ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh download Quyết định số 68/2010/QĐ-UBND của UBND TPHCM ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
12 Quyết định số 18/2010/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội Về việc ban hành quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất download Quyết định số 18/2010/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội Về việc ban hành quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
13 Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội Ban hành Quy định về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư và làm nhà ở nông thôn tại download Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội Ban hành Quy định về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư và làm nhà ở nông thôn tại
14 Chỉ thị số 07/CT-UBND của UBND TP Hà Nội download Chỉ thị số 07/CT-UBND của UBND TP Hà Nội
15 Quyết định số 29/2007/QĐ-BXD của Bộ xây dựng ban hành Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản, định giá bất động sản và quản lý, điều hành sàn giao dịch download Quyết định số 29/2007/QĐ-BXD của Bộ xây dựng ban hành Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản, định giá bất động sản và quản lý, điều hành sàn giao dịch
16 Quyết định số 40/2010/QĐ-TTg của Thủ Tướng Chính Phủ ban hành Quy chế mẫu về quản lý, sử dụng Quỹ phát triển đất download Quyết định số 40/2010/QĐ-TTg của Thủ Tướng Chính Phủ ban hành Quy chế mẫu về quản lý, sử dụng Quỹ phát triển đất
17 Quyết định số 34/2010/QĐ-UBND TP Hà Nội Ban hành quy định việc bán, cho thuê, cho thuê mua và quản lý sử dụng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị download Quyết định số 34/2010/QĐ-UBND TP Hà Nội Ban hành quy định việc bán, cho thuê, cho thuê mua và quản lý sử dụng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị
18 Quyết định số 29/2010/QĐ-UBND Ban hành Quy định quản lý, sử dụng và khai thác quỹ đất (dành cho việc an táng một số đối tượng theo yêu cầu của Thành phố) thuộc dự án đầu tư xây dựng, mở rộng download Quyết định số 29/2010/QĐ-UBND Ban hành Quy định quản lý, sử dụng và khai thác quỹ đất (dành cho việc an táng một số đối tượng theo yêu cầu của Thành phố) thuộc dự án đầu tư xây dựng, mở rộng
19 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở download Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở
20 Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp download Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
21 Thông tư 16/2010/TT-BTNMT Quy định trình tự, thủ tục cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành. download Thông tư 16/2010/TT-BTNMT Quy định trình tự, thủ tục cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành.
22 Thông tư 13 của Bộ Tài Chính Hướng dẩn thực hiện giảm thuế giá trị gia tăng đối với một số hàng hóa, dịch vụ doanh nghiệp khinh doanh gặp khó khăn download Thông tư 13 của Bộ Tài Chính Hướng dẩn thực hiện giảm thuế giá trị gia tăng đối với một số hàng hóa, dịch vụ doanh nghiệp khinh doanh gặp khó khăn
23 Nghị định của chính phủ số 198/2004/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất download Nghị định của chính phủ số 198/2004/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất
24 Thông tư của Bộ Tài Chính số 117/2004/TT-BTC Hướng dẩn thực hiện về thu tiền sử dụng đất download Thông tư của Bộ Tài Chính số 117/2004/TT-BTC Hướng dẩn thực hiện về thu tiền sử dụng đất
25 Luật Đất Đai download Luật Đất Đai
26 Luật nhà ở download Luật nhà ở
27 Nghị định của Chính phủ số 17/2006/NĐ-CP Về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nướ download Nghị định của Chính phủ số 17/2006/NĐ-CP Về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định   hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nướ
28 Thông tư số 01/2005/TT-BTNMT hướng dẩn thực hiện một số điều của chính phủ về thi hành luật đất đai download Thông tư số 01/2005/TT-BTNMT hướng dẩn thực hiện một số điều của chính phủ về thi hành luật đất đai
29 Nghị định Số 181/2004/NĐ-CP Về thi hành Luật Đất đai download Nghị định Số 181/2004/NĐ-CP Về thi hành Luật Đất đai

Cập nhật mới nhất lúc : 09 : 17 : 35, 03 / 01 / 2014

Chia sẻ: 
Thông tin khác
Các văn bản pháp luật lĩnh vực bất động sản (phần 5)
Các văn bản pháp luật lĩnh vực bất động sản (phần 4)
Các văn bản pháp luật lĩnh vực bất động sản (phần 3)
Các văn bản pháp luật lĩnh vực bất động sản (phần2)
Các văn bản pháp luật lĩnh vực bất động sản
Thủ tục tách thửa đất mua giấy tay chưa lên thổ cư
Thủ tục mua nhà giấy tay trước khi người bán có giấy chứng nhận
Những quy định mới nhất về “sổ đỏ”
Nghị Định 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010
Thông tư số 16/2010/TT- BXD ngày 01/9/2010

TÌM KIẾM THÔNG TIN

Danh mục : Tỉnh/Thành:
Giá : Diện tích:
Sắp xếp:

KHU VỰC HÀ NỘI

DỰ ÁN HÓT KHU VỰC KHÁC

TÌM THEO ĐỊA PHƯƠNG

MUA QUẢNG CÁO


chung cư hateco hoàng mai
ĐĂNG NHẬP


Email Login:
Pass:
Register !
 
dang tin