chung cu hateco hoang mai
» TƯ VẤN LUẬT » Tư vấn Luật

Các văn bản pháp luật lĩnh vực bất động sản (phần 3)

STT Tên văn bản Tập tin tải về
1 Thông tư 48/2012/TT-BTC download Thông tư 48/2012/TT-BTC
2 Thông tư 33/2012/TT-BTC download Thông tư 33/2012/TT-BTC
3 Quyết định 4520/QĐ-UBND download Quyết định 4520/QĐ-UBND
4 Quyết định 09/2012/QĐ-TTg download Quyết định 09/2012/QĐ-TTg
5 Thông tư 23/2012/TT-BTC download Thông tư 23/2012/TT-BTC
6 Công văn 674/NHNN-CSTT download Công văn 674/NHNN-CSTT
7 Quyết định 40/2011/QĐ-UBND download Quyết định 40/2011/QĐ-UBND
8 Thông tư 201/2011/TT-BTC download Thông tư 201/2011/TT-BTC
9 Thông tư 124/2011/TT-BTC download Thông tư 124/2011/TT-BTC
10 Quyết định 48/2011/QĐ-UBND download Quyết định 48/2011/QĐ-UBND
11 Thông tư 32/2011/TT-NHNN download Thông tư 32/2011/TT-NHNN
12 Quyết định 5770/QĐ-UBND download Quyết định 5770/QĐ-UBND
13 Quyết định 35/2011/QĐ-UBND download Quyết định 35/2011/QĐ-UBND
14 Chỉ thị 2196/CT-TTg download Chỉ thị 2196/CT-TTg
15 Quyết định 2127/QĐ-TTg download Quyết định 2127/QĐ-TTg
16 Quyết định 2093/QĐ-TTg download Quyết định 2093/QĐ-TTg
17 Chỉ thị 01/CT-NHNN download Chỉ thị 01/CT-NHNN
18 Công văn 2956/NHNN-CSTT download Công văn 2956/NHNN-CSTT
19 Công văn 8844/NHNN-CSTT download Công văn 8844/NHNN-CSTT
20 Thông tư 13 /2008/TT-BXD download Thông tư 13 /2008/TT-BXD
21 Quyết định số 61/2011/QĐ-TTG download Quyết định số 61/2011/QĐ-TTG
22 Quyết định số 64/2011/QĐ-UBND download Quyết định số 64/2011/QĐ-UBND
23 Công văn số 1730/BXD-KTXD download Công văn số 1730/BXD-KTXD
24 Nghị định số 95/2011/NĐ-CP download Nghị định số 95/2011/NĐ-CP
25 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP download Nghị định số 69/2009/NĐ-CP
26 Quyết định 1698/QĐ-TTg năm 2011 download Quyết định 1698/QĐ-TTg năm 2011
27 Quyết định số 1697/QĐ-TTg download Quyết định số 1697/QĐ-TTg
28 Chỉ thị 1474/CT-TTg năm 2011 download Chỉ thị 1474/CT-TTg năm 2011
29 Quyết đinh số 29/2011/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội download Quyết đinh số 29/2011/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội
30 Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. download Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội.
31 Nghị định số 75/2011/NĐ-CP về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước, thay thế Nghị định 151/2006/NĐ-CP và Nghị định 106/2008/NĐ-CP. download Nghị định số 75/2011/NĐ-CP về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước, thay thế Nghị định 151/2006/NĐ-CP và Nghị định 106/2008/NĐ-CP.
32 Thông tư số 12/2011/TT-BXD Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 74/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 6 năm 2005 của Chính phủ về phòng, chống rửa tiền đối với hoạt động kinh doanh bất độn download Thông tư số 12/2011/TT-BXD Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 74/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 6 năm 2005 của Chính phủ về phòng, chống rửa tiền đối với hoạt động kinh doanh bất độn
33 Quyết định 96/2009/QĐ-TTg Sửa đổi một số điều của Quyết định số 65/2009/QĐ-TTG, Quyết định số 66/2009/QĐ-TTG và Quyết định số 67/2009/QĐ-TTG ngày 24 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ download Quyết định 96/2009/QĐ-TTg Sửa đổi một số điều của Quyết định số 65/2009/QĐ-TTG, Quyết định số 66/2009/QĐ-TTG và Quyết định số 67/2009/QĐ-TTG ngày 24 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ
34 Thông tư 113/2011/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009, Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 11/01/2010 và Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 26/01/2011 download Thông tư 113/2011/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009, Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 11/01/2010 và Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 26/01/2011
35 Nghị định 62/2011/NĐ-CP Về thành lập Thành phố thuộc Tỉnh, Thị Xã, Quận, Phường, Thị Trấn do Chính phủ ban hành download Nghị định 62/2011/NĐ-CP Về thành lập Thành phố thuộc Tỉnh, Thị Xã, Quận, Phường, Thị Trấn do Chính phủ ban hành
36 Quyết định 1259/QĐ-TTg Phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành download Quyết định 1259/QĐ-TTg Phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
37 Thông tư 08/2011/TT-BXD Hướng dẫn mẫu hợp đồng một số công việc tư vấn xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành download Thông tư 08/2011/TT-BXD Hướng dẫn mẫu hợp đồng một số công việc tư vấn xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
38 Thông tư 93/2011/TT-BTC download Thông tư 93/2011/TT-BTC
39 Thông tư 05/2011/TT-BXD về quy định việc kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công tác khảo sát lập bản đồ địa hình phục vụ quy hoạch và thiết kế xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành download Thông tư 05/2011/TT-BXD về quy định việc kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công tác khảo sát lập bản đồ địa hình phục vụ quy hoạch và thiết kế xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
40 Quyết định số 734/QĐ-BXD ngày 21/07/2011 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố một số thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng download Quyết định số 734/QĐ-BXD ngày 21/07/2011 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố một số thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng

Cập nhật mới nhất lúc : 09 : 05 : 28, 03 / 01 / 2014

Chia sẻ: 
Thông tin khác
Các văn bản pháp luật lĩnh vực bất động sản (phần 6)
Các văn bản pháp luật lĩnh vực bất động sản (phần 5)
Các văn bản pháp luật lĩnh vực bất động sản (phần 4)
Các văn bản pháp luật lĩnh vực bất động sản (phần2)
Các văn bản pháp luật lĩnh vực bất động sản
Thủ tục tách thửa đất mua giấy tay chưa lên thổ cư
Thủ tục mua nhà giấy tay trước khi người bán có giấy chứng nhận
Những quy định mới nhất về “sổ đỏ”
Nghị Định 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010
Thông tư số 16/2010/TT- BXD ngày 01/9/2010

TÌM KIẾM THÔNG TIN

Danh mục : Tỉnh/Thành:
Giá : Diện tích:
Sắp xếp:

KHU VỰC HÀ NỘI

DỰ ÁN HÓT KHU VỰC KHÁC

TÌM THEO ĐỊA PHƯƠNG

MUA QUẢNG CÁO


chung cư hateco hoàng mai
ĐĂNG NHẬP


Email Login:
Pass:
Register !
 
dang tin