chung cu hateco hoang mai
» TƯ VẤN LUẬT » Tư vấn Luật

Các văn bản pháp luật lĩnh vực bất động sản (phần2)

STT Tên văn bản Tập tin tải về
1 Thông tư 07/2012/TT-BXD Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí thuê tư vấn nước ngoài trong hoạt động xây dựng tại Việt Nam download Thông tư 07/2012/TT-BXD Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí thuê tư vấn nước ngoài  trong hoạt động xây dựng tại Việt Nam
2 Chỉ thị 01/CT - NHNN Về tổ chức thực hiện chính sách tiền tệ và đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả năm 2013 download Chỉ thị 01/CT - NHNN Về tổ chức thực hiện chính sách tiền tệ và đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả năm 2013
3 Nghị định 99/2012/NĐ-CP download Nghị định 99/2012/NĐ-CP
4 Chỉ thị 12/CT-UBND download Chỉ thị 12/CT-UBND
5 Nghị định 11/2013/NĐ-CP download Nghị định 11/2013/NĐ-CP
6 Quyết định 6233/QĐ-UBND download Quyết định 6233/QĐ-UBND
7 Quyết định 56/2012/QĐ-UBND download Quyết định 56/2012/QĐ-UBND
8 Quyết định 54/2012/QĐ-UBND download Quyết định 54/2012/QĐ-UBND
9 Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ : Về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu download Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ : Về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu
10 Nghị quyết 16/2012/NQ-HĐND download Nghị quyết 16/2012/NQ-HĐND
11 Quyết định Về việc công nhận Thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh là đô thị loại III download Quyết định Về việc công nhận Thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh là đô thị loại III
12 Thông tư Hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ - CP download Thông tư Hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ - CP
13 Quyết định 38/2012/QĐ-UBND download Quyết định 38/2012/QĐ-UBND
14 Quyết định 35/2012/QĐ-UBND download Quyết định 35/2012/QĐ-UBND
15 Quyết định 33/2012/QĐ - UBND download Quyết định 33/2012/QĐ - UBND
16 Quyết định 32/2012/QĐ - UBND download Quyết định 32/2012/QĐ - UBND
17 Quyết định 26/2012/QĐ - UBND download Quyết định 26/2012/QĐ - UBND
18 Quyết định 14/2012/QĐ - UBND download Quyết định 14/2012/QĐ - UBND
19 Quyết định 1758/QĐ - TTg download Quyết định 1758/QĐ - TTg
20 Quyết định 50/2012/QĐ - TTg download Quyết định 50/2012/QĐ - TTg
21 Quyết định 1438/QĐ-TTg download Quyết định 1438/QĐ-TTg
22 Quyết định 1428/QĐ-TTg download Quyết định 1428/QĐ-TTg
23 Nghị quyết 57/NQ-CP download Nghị quyết 57/NQ-CP
24 Thông tư số 26/2012/TT-NHNN download Thông tư số 26/2012/TT-NHNN
25 Nghị định số 64/2012/NĐ-CP download Nghị định số 64/2012/NĐ-CP
26 Công văn 1465/BXD-QLN download Công văn 1465/BXD-QLN
27 Quyết định 28/2012/QĐ-UBND download Quyết định 28/2012/QĐ-UBND
28 Quyết định 18/2012/QĐ-UBND download Quyết định 18/2012/QĐ-UBND
29 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP download Nghị định số 58/2012/NĐ-CP
30 Quyết định số 167/2008/QĐ-TTG download Quyết định số 167/2008/QĐ-TTG
31 Nghị định số 42/2012/NĐ-CP download Nghị định số 42/2012/NĐ-CP
32 Chỉ thị 18 /2012/CT-UBND download Chỉ thị 18 /2012/CT-UBND
33 Thông tư 80/2012/TT-BTC download Thông tư 80/2012/TT-BTC
34 Quyết định 3258/QĐ-UBND download Quyết định 3258/QĐ-UBND
35 Thông tư số 20/2012/TT-NHNN download Thông tư số 20/2012/TT-NHNN
36 Thông tư 17/2012/TT/NHNN download Thông tư 17/2012/TT/NHNN
37 Thông tư 01/2012/TT-BXD download Thông tư 01/2012/TT-BXD
38 Quyết định 05/2012/QĐ-UBND download Quyết định 05/2012/QĐ-UBND
39 Thông tư số 14/2012/TT-NHNN download Thông tư số 14/2012/TT-NHNN
40 Nghị định số 24/2012/NĐ-CP download Nghị định số 24/2012/NĐ-CP

Cập nhật mới nhất lúc : 09 : 03 : 01, 03 / 01 / 2014

Chia sẻ: 
Thông tin khác
Các văn bản pháp luật lĩnh vực bất động sản (phần 6)
Các văn bản pháp luật lĩnh vực bất động sản (phần 5)
Các văn bản pháp luật lĩnh vực bất động sản (phần 4)
Các văn bản pháp luật lĩnh vực bất động sản (phần 3)
Các văn bản pháp luật lĩnh vực bất động sản
Thủ tục tách thửa đất mua giấy tay chưa lên thổ cư
Thủ tục mua nhà giấy tay trước khi người bán có giấy chứng nhận
Những quy định mới nhất về “sổ đỏ”
Nghị Định 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010
Thông tư số 16/2010/TT- BXD ngày 01/9/2010

TÌM KIẾM THÔNG TIN

Danh mục : Tỉnh/Thành:
Giá : Diện tích:
Sắp xếp:

KHU VỰC HÀ NỘI

DỰ ÁN HÓT KHU VỰC KHÁC

TÌM THEO ĐỊA PHƯƠNG

MUA QUẢNG CÁO


chung cư hateco hoàng mai
ĐĂNG NHẬP


Email Login:
Pass:
Register !
 
dang tin